kliker - szkolenie psa

Kliker – skuteczne szkolenie psa

Kliker – skuteczne szkolenie psa

Każdy właściciel psa chciałby, by jego czworonożny przyjaciel był posłuszny, bezproblemowy i łagodny. Jednak mimo tego, że nie każdy pies spełnia te oczekiwania, bardzo niewielu opiekunów decyduje się na szkolenia swoich milusińskich, obawiając się dużego wydatku i kłopotów. A, jak się okazuje, skuteczna tresura nie musi być wcale trudna i kosztowna.

Szkolenie pozytywne – doskonała zabawa dla psa i opiekuna

Istotne jest podczas szkolenia, by stosować tzw. metody pozytywne. Zawiązują one więź właściciela ze zwierzęciem i wzbudzają w psie zaufanie do osoby opiekuna. Do takich pozytywnych metod tresury zalicza się szkolenie z użyciem klikera, stanowiące zarówno doskonałą zabawę zarówno dla psa, jak i jego właściciela.

Kliker

Cym jest kliker? Wzmcnienie pozytywne a wzmocnienie negatywne

Kliker to urządzenie, z którego – po naciśnięciu – wydobywa się pewien charakterystyczny dźwięk. Należy wywoływać go zawsze wtedy, kiedy pies wykaże się zachowaniem zgodnym z oczekiwaniem opiekuna. Szkolenie pozytywne ma to do siebie, że utrwala pozytywne zachowania zwierzęcia poprzez nagradzanie jego pożądanych zachowań. Nagrodą może być jedzenie, smakołyk, kontakt fizyczny z człowiekiem, czy też zabawka.

kliker dla psa

Natomiast wzmocnienie negatywne – charakterystyczne dla tradycyjnych metod tresury – polega na tym, by zmuszać zwierzę do unikania nieprzyjemnych dla niego bodźców (np. bólu wywoływanego kolczatką, do której przymocowana jest smycz).

Jak powiedzieć „dobry pies” na odległość?

Niestety gdy pies znajduje się daleko od właściciela, nie zawsze możliwe jest zasygnalizowanie mu, że dobrze wykonał daną czynność. Trudno również warunkować psa pozytywnymi bodźcami podczas nauki złożonych, skomplikowanych zachowań. By osiągnąć taki efekt, należy wykorzystać właśnie dźwięk wydawany przez kliker. Wówczas staje się on warunkowym bodźcem wzmacniającym, motywującym czworonoga do dalszych, odpowiednich zachowań.

Kliker – skuteczne szkolenie psa

Dźwięk klikera = zapowiedź nagrody

Ideą szkolenia klikerowego jest takie zbudowanie nastawienia pupila, by pragnęło ono otrzymać nagrodę. Wynika to ze skojarzenia bodźca warunkowego z bezwarunkowym. Dźwięk klikera będzie dla psa kojarzony właśnie z nagrodą, jaką otrzyma, jeżeli tylko spełni oczekiwania opiekuna.

Należy zaznaczyć, że w tej materii przewagą klikera nad głosem człowieka jest przede wszystkim to, że kliker zawsze brzmi tak samo, a jego dźwięk będzie łatwy do zapamiętania dla zwierzęcia.

szkolenie psa kliker

Kliker – szkolenie psa

By jednak kliker przynosił efekt, pies musi nauczyć się reagować na jego dźwięk. Musi też  jednoznacznie kojarzyć go ze zwiastunem nadchodzącej nagrody. Najkorzystniej jest rozpocząć szkolenie w domu i wywoływać dźwięk klikerem w sytuacjach, w których pies zachowa się w pożądany przez właściciela sposób.

Kliker dla psa

Należy mieć na uwadze, że ćwiczenia z klikerem powinny odbywać się w różnych okolicznościach i miejscach. Istotą jest, by w pierwszej kolejności nauczyć psa tylko i wyłącznie  kojarzyć dźwięk klikera z nagrodą – nic ponad to. Ćwiczenie z klikerem można uznać za zakończone dopiero wówczas, gdy pies pozytywnie będzie reagował na jego dźwięk (np. poprzez nagłe ożywienie i zadowolenie).

Czego można nauczyć psa za pomocą klikera?

Jak się okazuje, za pomocą tego urządzenia można psa nauczyć praktycznie wszystkich komend i zachowań – w tym złożonych i bardzo skomplikowanych. Skuteczność tej metody dlatego jest tak wysoka, że słysząc dźwięk klikera pies zdominowany jest przez radosne, pozytywne emocje.

Kliker w szkoleniu psów starszych

Ważne, że kliker może być stosowany wobec psów w każdym wieku. Jedynym przeciwwskazaniem jest ewentualna nadwrażliwość zwierzęcia na konkretny rodzaj dźwięku.

Kliker – nie tylko dla psów

Co ciekawe, kliker nie został zaprojektowany jako przyrząd służący do tresury psów, a delfinów. Jest więc odpowiedni do szkolenia innych zwierząt, w tym koni, kotów, jak i również kur.

Pamiętajmy tylko, że kliker jest jedynie pomocą przy szkoleniu – warunkowanie pozytywne można osiągnąć nawet bez niego. Przyrząd ten ułatwia jednak zadanie, dlatego wielu szkoleniowców decyduje się na jego wykorzystanie.